Sedació

Fem servir la sedació conscient per bloquejar el dolor de la zona a tractar i treballar de forma més tranquila i relaxada amb el pacient

Sempre que el cas ho requereixi, una sedació conscient assistirà el nostre procediment per tal de garantir un confort i tranquil·litat al nostre pacient.

Un anestesista expert serà l’encarregat d’administrar la combinació dels fàrmacs que per un costat relaxant la zona a tractar i per altre bloquejant el dolor per treballar sense sensibilitat en aquesta part de la cavitat bucal.

Aquest procediment és recomanable en aquells casos en els quals els pacients tractats pateixen ansietat i pors davant de la visita a la Clínica Dental.